P N Gymnastics Phitsanulok School

เมื่อเราสร้าง PN เรารู้ว่าเราต้องการเป็นมากกว่ายิมธรรมดา เราเคยทำงานในโรงยิมแบบดั้งเดิมในอดีต เรารู้ว่าเราต้องสร้างแนวคิดที่จะให้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อความสำเร็จแก่นักเรียนของเรา ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องเสนอชั้นเรียนที่หลากหลาย

สถานที่ตั้ง อาคารศึกษาภัณฑ์พาณิชย์พิษณุโลก

เลขที่ 350/29 ถนน ราษฎร์เพ็งสาย                          ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

สอบถาม ปรึกษาปัญหา

นางพงษ์ลัดดา พุดลา (ครูเล็ก)
Phone: 081-929 4050
[email protected]

โรงเรียน พี่ น้อง ยิมนาสติก พิษณุโลก

เสริมสร้างบุคลิกภาพและความแข็งแรง
เสริมความคล่องแคล่วและไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ฝึกความเป็นผู้นำ

สอบถามปัญหา ปรึกษาเราได้

โรงเรียน พี่ น้อง ยิมนาสติก พิษณุโลก
P N Gymnastics Phitsanulok School