147420807_204408958078073_4413260086658903121_n
123554291_142701064248863_4642115480847731811_n
ความรู้ และท่าพื้นฐานยิมนาสติก

หลักสูตรความรู้ และทักษะพื้นฐานของการฝึกกีฬายิมนาสติก

กิจกรรมในหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่นจะเน้นไปที่การออกท่าพื้นฐานของกีฬายิมนาสติกให้ถูกต้องโดยที่มีคุณครูผู้ช่วยดูแลทุกท่าทางในการออกท่านั้นๆ

เวลาเรียน

ใช้เวลาเรียน 36 ชั่วโมง

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนในคลาสนี้คือ

  • การสร้างทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว
  • ท่าพื้นฐานของกีฬายิมนาสติก
  • ท่าม้วนหน้า
  • ท่าม้วนหลัง
  • ท่าหกสูง
  • ท่าล้อเกวียน
  • ทักษะการกระโดด
  • ท่าบริหารด้วยแอแทรค
  • ท่าบริหารด้วยแทรมโพลีน