38017
19733
พื้นฐานการเล่นกีฬายิมนาสติก

ผู้เรียนมีทักษะในการเล่นกีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน

รูปแบบของกิจกรรมในคลาส คุณพ่อและคุณแม่ ไม่ต้องเข้าเรียนในคลาสด้วย เพราะเป็นคลาสที่นอกเหนือจากการออกกำลังกายและฝึกทักษะของยิมนาสติกแล้ว เด็กจะต้องถูกฝึกให้ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง คันพบสิ่งใหม่ ความท้าทายใหม่ และเล่นกับเพื่อน ได้โดยไม่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ในคลาสเด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่น – การได้ “ลงมือทำเอง” และกิจกรรมการเรียนอย่างมีแบบแผนจะกระตุ้นให้เด็ก เรียนรู้ ออกกำลังกาย และเล่นสนุกไปพร้อมๆกัน

เวลาเรียน

ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนในคลาสนี้คือ

  • การอบอุ่นร่างกายสำหรับกีฬายิมนาสติก
  • การบริหารร่างกายสำหรับการฝึกกีฬายิมนาสติก
  • เสริมสร้างสมรรถภาพด้านความอ่อนตัว
  • เสริมสร้างสมรรถภาพด้านความแข็งแรง
  • เสริมสร้างสมรรถภาพด้านการทรงตัว