125561608_145680623950907_1978691179426576518_n
308853970_516030103858221_8183689602203081009_n
เริ่มต้นเรียนรู้ยิมนาสติก

โรงเรียนเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับเด็กวัย 3 ปี ถึง 12 ปี

ผู้เรียนที่เข้าเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเล่นกีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเล่นกีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐานเบื้องต้นในคอร์สนี้

เวลาเรียน

ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนในคลาสนี้คือ

  • ความเป็นมาและประเภทของกีฬายิมนาสติก
  • กฎการเล่นและวิธีการเล่นกีฬายิมนาสติก
  • มารยาทการเป็นนักกีฬายิมนาสติก
  • อุปกรณ์การเล่นกีฬายิมนาสติก
  • ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก
  • ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น